Sportovní tábor Krkonoše 2. turnus

Sportovně-kreativní dětský tábor nabitý dobrodružstvím v Krkonoších. Vaše děti naučíme nebo zdokonalíme v jíždě na in-line bruslích nebo kole, sjedou řeku na raftu, vylezou krásnou ferratu, ochutnají paddleboarding, aquazorbing, lukostřelbu a spousty dalších sportů a pohybových her. Zároveň v nich probudíme tvůrčí shopnosti ve výtvarných kroužcích.

Cena: 4 900 Kč

Nové
 • Termín: 12. - 17. červenec 2020
 • Věk: Děti 7 - 14 let
 • Zahájení / ukončení: Neděle 13:00 / Pátek 17:00
 • Dostupnost: Volná místa

Cena zahrnuje:

 • Ubytování v moderním penzionu
 • Kompletní program pod vedením zkušených a zábavných instruktorů.
 • Zapůjčení všech sportovních a bezpečnostních pomůcek, kromě kola a bruslí. (Po dohodě dokážeme půjčit i toto)
 • Plná penze po celý pobyt (5 jídel denně + pitný režim)
 • Doprava z Prahy (Černý Most)
 • Sportovní praktický dárek v hodnotě 200,-Kč

Dopřejte vašim dětem pohybem a zážitky nabitý pobyt.

Sezení už bylo dost, teď je čas na pořádnou akci.

POZOR!!! Pokud se nebude moci uskutečnit tábor kvůli koronavirovým opatřením, vracíme 100% částky zpět.

V krásné horské přírodě na pomezí Jizerských hor a Krkonoš jsme pro vaše děti připravili to nejlepší co dokážeme, pobyt, na který jen tak nezapomenou, pobyt plný zážitků a dobrodružství.

 

Co se naučí a zažíjí děti na našem táboře.

 • IN-LINE BRUSLENÍ nebo JÍZDA NA KOLE - dle zvoleného programu se děti naučí na cvičném hřišti ovládat brusle nebo kolo. Děti si mohou vybrat, zda se chtějí učit jezdit a zdokonalovat na bruslích nebo kole. Ti, co mají své brusle si mohou vzít i kolo, které využijí na cyklo výlet.
 • RAFTING na řece Jizeře - jedno odpoledne bude věnováno sjezdu Jizery z Malé Skály do Dolánek.
 • PADDLEBOARDING na koupališti v Harrachově a Zlaté Olešnici, kde jako doprovodný program bude probíhat i aquazorbing.
 • LEZENÍ A FERRATY - jeden odpolední program prožijeme v Semilech na ferratách Vodní Brány, kde se děti naučí bezpečnému pohybu na ferratách a manipulaci s vybavením. Vše bude probíhat na trase obtížnosti B (velmi lehká obtížnost).
 • LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ - v areálu bude připravena dětská lezecká stěna. Při nepříznivém počasí jedno odpoledne navštívíme lezeckou stěnu Makak, kde si děti osvojí získané základy lezecké techniky.
 • MÍČOVÉ A PÁLKOVÉ SPORTY - aby vaše děti poznaly co možná nejvíce sportů, které by je mohli zaujmout, posléze se jim i věnovat, vyzkouší si i plno míčových a pálkových sportů (fotbal, tenis, americký fotbal, ringo, basketbal, házenou)
 • VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ HRY - Děti si užijí plno doplňkových táborových her a soutěží. Myslíme i na vzdělání a prázdninové opáčko hravou a interaktivní formou.
 • FITNESSOVÉ aktivity - děti si budou moci vyzkoušet i fitnessové sporty jako je např. joga, jumping, drumfit a bosu.
 • KREATIVNÍ A VÝTVARNÝ program - aby děti měly možnosti si i od pohybu odpočinout, budou se moci realizovat i při malování, drobném kutilství a výrobě vlastní keramiky.
 • POBYT V HORSKÉ PŘÍRODĚ - děti vedeme k lásce k přírodě a objevování jejích krás. S dětmi podnikneme výlety na krásná horská místa v nejbližším okolí (řeka Jizera, rozhledna Štěpánka, Mumlavský vodopád, Bílá skála, osada Jizerka)

Ubytování

Dětský tábor pořádáme ve vlastním sportovním centru v Kořenově na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Děti budou ubytované v moderním penzionu Jahoda, který nabízí ubytování ve čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Areál dále nabízí vnitřní i venkovní jídelnu, zahradu a venkovní sportoviště, dvě tělocvičny pro případ nepříznivého počasí, les přizpůsobený poznávacím a táborovým hrám.

Táborový program

Program je pouze orientační a může se přizpůsobit vzhledem k počasí, nebo ostatním okolnostem, které nelze předpokládat.

Stravování

Každý den vaše děti dostanou tři hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře),  dvě svačiny (dopolední, odpolední) a neomezený pitný režim po celou dobu pobytu.

Doprava

Autobusová doprava -  zajišťujeme autobusovou dopravu z Prahy - Černý Most (nutné zvolit při objednání) z Parkoviště XXXLutz sraz v 13:00 (Neděle) - na stejné místo děti i dovezeme a předáme v pátek v 17:00 hod.

Vlastní doprava - pokud nejste z Prahy, dopravte, prosím, vaše děti na místo konání v neděli ve 14:00 hod. na adresu Kořenov 36 - Penzion Jahoda. Vaše děti si můžete vyzvednout v pátek v 17:00 hod. na stejné adrese.

Pozor, děti budou předány pouze rodičům vyplněných v přihlášce, nebo osobám s vyplněným formulářem o zplnomocnění k předání dítěte. (Tento formulář obdržíte společně s přihláškou na váš e-mail).

Sportovní vybavení

Veškeré sportovní a bezpečnostní vybavení dětem zapůjčíme. Děti musí mít pouze svoji helmu, chrániče, in-line brusle nebo kolo. Pokud má dítě obojí, může si vzít obojí. K dispozici máme i několik hezkých kol a bruslí, které vám v případě potřeby můžeme zapůjčit. Půjčovné na celý pobyt je 450,-Kč.

 

Jak postupovat?

Po objednání a zaplacení pobytu, vám přijde potvrzovací mail společně s dokumenty: Přihláška na tábor, Seznam doporučených věcí, Dokument s potvrzením o bezinfekčnosti, Zplnomocnění k předání dítěte.

 

 

 

 Smluvní podmínky

pro dětské rekreační pobyty (dále jen „pobyt“) na příměstský a pobytových táborech (dále jen „tábor“):

 • 1. Smluvní strany

a) Pořadatel pobytu (dále jen „provozovatel“)
- Nordic Active (Bc.Milan Jahoda), Kořenov 36, 46849 Kořenov, IČ 76329666
a
b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)
uzavírají smluvní vztah, který se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito Smluvními podmínkami.

 

 • 2. Přihlášení k pobytu

a) Pro přihlášení dítěte k pobytu je nutné:

 • zakoupit tábor prostřednictví webového portálu www.nordicactive.cz
 • pravdivě vyplnit dotazníkový formuláře, které obdržíte po zaplacení akce na uvedenou e-mailovou adresu
 • Vyplněný přihlašovací formulář, prohlášení o bezinfekčnosti,  s účastí na táboru. Vše je třeba předat nejpozději v první zahajovací den, nebo odeslat v el. Podobě na mail. info@nordicactive.cz
 • K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku kde je částka za tábor připsaná na bankovní účet Bc. Milan Jahoda u ČSOB (239455824/300)

  3. Rozsah a cena služeb

a) Cena pobytu zahrnuje ubytování (v případě pobytových táborů), stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena zahrnuje dopravu v případě svozů pro příměstské tábory a při nutnosti přepravy na potřebná sportoviště.

 

 • 4. Změny služeb

a) Provozovatel je oprávněn měnit a přizpůsobovat program tábora v závislosti na počasí nebo jiných z jeho strany neovlivnitelných vlivech, které neumožnují standartní průběh akce.  

b) V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

c) Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu nebo místa pobytu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.

 

 • 5. Zrušení pobytu objednatelem
  Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

  a) V případě zrušení pobytu objednavatelem 40 a více dnů od data zahájení táboru,  si provozovatel účtuje manipulační poplatek 500 Kč. Při zrušení akce ve lhůtě kratší než 39 dnů od data zahájení táboru náleží provozovateli storno poplatek 50% ze základní ceny táboru. Při zrušení pobytu ve lhůty kratší 14 dnů před zahájení je storno poplatek 100% Příplatky zaplacené společně s cenou táboru jako je doprava nebo zapůjčení vybavení, vracíme v plné výši.

  b) Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.

  c) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

  d) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 200 Kč.

  e) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora je objednavatel povinen zajistit dítěti samostatnou dopravu na vlastní náklady.

  f) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 21 dnů od data ukončení táboru.

 

 • 6. Zrušení pobytu provozovatelem
  Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

  a) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu.

  b) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

  c) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování dotazníku).

  d) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. objednatelem podepsaný a lékařem potvrzen 2. část dotazníkového formulář a kopie průkazky zdravotní pojišťovny.

  e) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

  f) V případě předčasného ukončení tábora provozovatelem v důsledku tzv. vyšší moci (tj. z důvodů, kterým nebylo možno provozovatelem zabránit) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (100 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (40 Kč/den). g) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 21.dnů od data ukončení táboru.

 

 • 7. Reklamace služeb
  a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

  b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.

  c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen sjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

 

 • 8. Další ujednání
  a) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

  b) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány výhradně na období poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy v kanceláři tábora, kde za ně provozovatel přejímá odpovědnost.

  c) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

  d) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky a přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.

  e) V průběhu tábora není doporučeno děti navštěvovat (návštěva může mmj. vyvolat následnou psychickou nepohodu dítěte). V případě návštěvy si provozovatel vyhrazuje právo umožnit kontakt dítěte výhradně s rodinnými příslušníky (kontakt s kamarády, spolužáky apod. nebude v průběhu konání tábora z bezpečnostních a provozních  důvodů zprostředkován).

 • f) K dočasnému přerušení či ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu. Převzetí zodpovědnosti za dítě je nutno učinit písemně, a to podpisem předloženého formuláře.

  g) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

 

 • h) Objednatel souhlasím s případným užitím fotografie svého dítěte v rámci propagace tábora.

 

 • Ch) Předávání dětí, po ukončení akce nebo táborového dnu (v případě příměstských táborů) budou děti předány pouze osobám uvedeným v závazné přihlášce dítěte nebo osobám se zmnocněním dítě vyzvednout (formulář bude odeslán s přihláškou a potvrzením o zaplacení).
 • 9. Závěrečná ustanovení
  a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

  b) Zakoupením a zaplacením táboru na účet provozovatele, bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami.

  c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
 • d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami. e) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020 do 31.3. 2021.