Sportovní příměstský tábor - Tanvald a okolí

Sportem a pohybem nabitý příměstský tábor. Program je sestaven z in-line bruslení, jízdy na kole, raftingu na Malé skále, lezení na umělé stěně, paddleboardingu, lukostřelby, míčových a pálkových sportů, společenských her a výtvarného kroužku. Celý program vedou kvalifikovaní instruktoři a pedagogičtí pracovníci se skvělým vztahem k dětem.

Cena: 3 290 Kč

 • Termín: Více termínů 6.7 - 14.8. 2020
 • Místo předání dětí: Parkoviště Penny Tanvald
 • Program: In-line bruslení nebo Kolo
 • Stravování: 2x svačina, 1x oběd, pitný režim
 • Věk: od 7 - do 14
 • Zahájení / ukončení: PO-PÁ /7:30 - 16:30 - denně
 • Dostupnost: Volná místa

Cena zahrnuje:

 • Dopravu - Každodenní svoz z Tanvaldu (parkoviště Penny)
 • Kompletní sportovní program pod dohledem instruktorů
 • 2x svačina, 1x teplý oběd + celodenní pitný režim
 • připojištění
 • sportovní láhev Nordic Active

Sportem a pohybem nejnabitější program mezi příměstskými tábory.

Od pondělí do pátku bude pro vaše děti připraven nabitý sportovní program pod vedením proškolených instruktorů, které vaše děti nejenom zabaví, ale i naučí. Postaráme se o vaše děti jako o vlastní (protože ty tu budou také :) )

Každy den vaše děti přepravíme do Kořenova, kde máme vlastní sportovní areál a zázemí pro dokonalé sportovní akce, nebo odtud budeme vyjíždět za ostatními aktivitami.

Co se naučí a zažíjí děti na našem táboře.

 • IN-LINE BRUSLENÍ nebo JÍZDA NA KOLE - dle zvoleného programu se děti naučí na cvičném hřišti ovládat brusle nebo kolo. Každý den bude těmto aktivitám věnován jeden výukový blok cca 1,5 hod. denně.
 • RAFTING na řece Jizeře - jedno odpoledne bude věnováno sjezdu Jizery z Malé skály do Dolánek.
 • PADDLEBOARDING na koupališti v Harrachově a Zlaté Olešnici, kde jako doprovodný program bude probíhat i aquazorbing.
 • LEZENÍ A FERRATY - jeden odpolední program prožijeme v Semilech na ferratách Vodní Brány, kde se děti naučí bezpečnému pohybu na ferratách a minipulaci s vybavením. Vše bude probíhat na trase obtížnosti B (velmi lehká obtížnost)
 • LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ - v areálu bude připravena dětská lezecká stěna. Při nepříznivém počasí jedno odpoledné navštívíme lezeckou stěnu Makak, kde si děti osvojí získané základy lezecké techniky.
 • MÍČOVÉ A PÁLKOVÉ SPORTY - aby vaše děti poznaly co možná nejvíce sportů, které by je mohli zaujmout, posleze se jim i věnovat, vyzkouší si i plno míčových a pálkových sportů (fotbal, tenis, basketbal, házenou)
 • FITNESSOVÉ aktivity - děti si budou moci vyzkoušet i fitnessové sporty jako je např. joga, jumping, drumfit a bosu.
 • KREATIVNÍ A VÝTVARNÝ program - aby děti měly možnosti si i od pohybu odpočinout, budou se moci realizovat i při malování, drobném kutilství a výrobě vlastní keramiky.

Každý den obdržíte rozpis aktivit, které vaše děti čekají, tak abyste věděli na kterém místě nebo sportoviště vaše dítě bude.

Co budeme dělat při nepříznivém počasí ?

Sportovní areál Nordic Active v Kořenově tvoří dokonalé zázemí pro celoroční sportovní vyžití.

Právě proto budeme každý den odjíždět do vlastního sportovního areálu v nedalekém Kořenově, kde máme vše, co potřebujeme, aby si děti ani nevšimly, že venku není úplně krásně. K dispozici zde máme dvě tělocvičny, kde může probíhat většina aktivit (dokonce i in-line a cyklo program), dále zde máme výtvarnou dílničku, jídelnu a "šlofíkárnu" (místo pro poobědový odpočinek). V areálu je dále cca 2000 m2 velký oplocený pozemek pro volnočasové vyžití a vlastní lesní park, který využíváme pro různé táborové hry apod.

 

DOPRAVA A OSTATNÍ INFO

Děti budeme přepravovat minibusy vybavené povinnými dětskými podsedátky (pro děti do 150cm)

 • VYZVEDNUTÍ DĚTÍ - 7:30 - parkoviště Penny v Tanvaldu
 • ODEVZDÁNÍ DĚTÍ - 16:30  - parkoviště Penny v Tanvaldu (Děti budou předány pouze osobám uvedeným v přihlášce nebo s vyplněným formulářem ke zmocnění předání dítěte)

Po objednání a zaplacení pobytu obdržíte potvrzovací e-mail o zaplacení a zároveň s formuláři v příloze (závazná přihláška, čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a zplnomocnění k předání dítěte).

 

Jakékoli ostatní informace vám rádi sdělíme na tel. 608180285 (Bc. Milan Jahoda - hl. pořadatel)

 

 

Smluvní podmínky

pro dětské rekreační pobyty (dále jen „pobyt“) na příměstský a pobytových táborech (dále jen „tábor“):

 • 1. Smluvní strany

a) Pořadatel pobytu (dále jen „provozovatel“)
- Nordic Active (Bc.Milan Jahoda), Kořenov 36, 46849 Kořenov, IČ 76329666
a
b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)
uzavírají smluvní vztah, který se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito Smluvními podmínkami.

 

 • 2. Přihlášení k pobytu

a) Pro přihlášení dítěte k pobytu je nutné:

 • zakoupit tábor prostřednictví webového portálu www.nordicactive.cz
 • pravdivě vyplnit dotazníkový formuláře, které obdržíte po zaplacení akce na uvedenou e-mailovou adresu
 • Vyplněný přihlašovací formulář, prohlášení o bezinfekčnosti,  s účastí na táboru. Vše je třeba předat nejpozději v první zahajovací den, nebo odeslat v el. Podobě na mail. info@nordicactive.cz
 • K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku kde je částka za tábor připsaná na bankovní účet Bc. Milan Jahoda u ČSOB (239455824/300)

  3. Rozsah a cena služeb

a) Cena pobytu zahrnuje ubytování (v případě pobytových táborů), stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena zahrnuje dopravu v případě svozů pro příměstské tábory a při nutnosti přepravy na potřebná sportoviště.

 

 • 4. Změny služeb

a) Provozovatel je oprávněn měnit a přizpůsobovat program tábora v závislosti na počasí nebo jiných z jeho strany neovlivnitelných vlivech, které neumožnují standartní průběh akce.  

b) V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

c) Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu nebo místa pobytu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.

 

 • 5. Zrušení pobytu objednatelem
  Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

  a) V případě zrušení pobytu objednavatelem 40 a více dnů od data zahájení táboru,  si provozovatel účtuje manipulační poplatek 500 Kč. Při zrušení akce ve lhůtě kratší než 39 dnů od data zahájení táboru náleží provozovateli storno poplatek 50% ze základní ceny táboru. Při zrušení pobytu ve lhůty kratší 14 dnů před zahájení je storno poplatek 100% Příplatky zaplacené společně s cenou táboru jako je doprava nebo zapůjčení vybavení, vracíme v plné výši.

  b) Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.

  c) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

  d) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 200 Kč.

  e) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora je objednavatel povinen zajistit dítěti samostatnou dopravu na vlastní náklady.

  f) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 21 dnů od data ukončení táboru.

 

 • 6. Zrušení pobytu provozovatelem
  Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

  a) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu.

  b) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

  c) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování dotazníku).

  d) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. objednatelem podepsaný a lékařem potvrzen 2. část dotazníkového formulář a kopie průkazky zdravotní pojišťovny.

  e) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

  f) V případě předčasného ukončení tábora provozovatelem v důsledku tzv. vyšší moci (tj. z důvodů, kterým nebylo možno provozovatelem zabránit) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (100 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (40 Kč/den). g) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 21.dnů od data ukončení táboru.

 

 • 7. Reklamace služeb
  a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

  b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.

  c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen sjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

 

 • 8. Další ujednání
  a) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

  b) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány výhradně na období poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy v kanceláři tábora, kde za ně provozovatel přejímá odpovědnost.

  c) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

  d) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky a přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.

  e) V průběhu tábora není doporučeno děti navštěvovat (návštěva může mmj. vyvolat následnou psychickou nepohodu dítěte). V případě návštěvy si provozovatel vyhrazuje právo umožnit kontakt dítěte výhradně s rodinnými příslušníky (kontakt s kamarády, spolužáky apod. nebude v průběhu konání tábora z bezpečnostních a provozních  důvodů zprostředkován).

 • f) K dočasnému přerušení či ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu. Převzetí zodpovědnosti za dítě je nutno učinit písemně, a to podpisem předloženého formuláře.

  g) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

 

 • h) Objednatel souhlasím s případným užitím fotografie svého dítěte v rámci propagace tábora.

 

 • Ch) Předávání dětí, po ukončení akce nebo táborového dnu (v případě příměstských táborů) budou děti předány pouze osobám uvedeným v závazné přihlášce dítěte nebo osobám se zmnocněním dítě vyzvednout (formulář bude odeslán s přihláškou a potvrzením o zaplacení).
 • 9. Závěrečná ustanovení
  a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

  b) Zakoupením a zaplacením táboru na účet provozovatele, bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami.

  c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
 • d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami. e) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020 do 31.3. 2021.