Ferraty / Paddleboardy - SOLNÁ KOMORA (Rakousko) OBSAZENO

Nejkrásnější ferraty Solné komory, kurz paddleboardingu na jezeře Wolfgangsee, ranní a večerní lekce jogy. Přidej se k nám u užij si neopakovatelné Rakouské dobrodružstí na které jen tak nezapomeneš.

Cena: 4 500 Kč

 • Termín: 26.-28. srpen 2022
 • Dostupnost: Volná místa

Cena zahrnuje:

 • Výstup na ferraty s průvodcem (na jednoho průvodce max. 6 osob)
 • Přednáška o vybavení a bezpečném pohybu na ferratách
 • Komplentí zapůjčení ferratového vybavení (sedák, prsní úvazek, ferratová brzda, helma, karabina, rukavice)
 • Kurz paddleboardingu na jezeru Wolfgangsee
 • Zapůjčení kompletního paddleboardového vybavení. (plovák, pádlo, vesta)
 • 2x lekce venkovní jogy u jezera

Cena nezahrnuje:

 • Dopravu (možnost zvolit dopravu minibusy na trase Jablonec, Ml.Boleslav, Praha, Č. Budějovice) s příplatkem 600Kč
 • Sportovní připojištění
 • Ubytování v kempu u jezera cca 30-40 eur/víkend
 • Stravování

Nezapomenutelný aktivní víkend v Aplách.

Ferratový pobyt v oblasti Solné komory s jedinečný programem u jezera Wolfgangsee. , Ráno se protáhnete u lekcí jogy přímo u jezera s ranní koupáním, přes den vylezeme nejkrásnější ferraty v oblasti Solné komory v podvečer se naučíte jak správně jezdit na paddleboardu a večer vše zhodnotíme u večeře z grilu.

 

Program pobytu:

1.den: Odjezd v ranních hodinách (8:00 Jablonec, 8:30 Ml. Boleslav, 9:00 Praha-Černý Most, 11:00 Č.Budějovice). Kolem 15:00 příjezd do kempu u jezera Wolfagangsee a vybalení. Přednáška o ferratách, vybavení a bezpečnost. První cvičná ferrata náročnosti B/C.

2.den: Ranní joga u jezera. Po snídani vyrazíme na některé z ferrat:

 • Leadership Klettersteig C
 • Mein Land - Dein Land Klettersteig C
 • Laserer Alpin Klettersteig C
 • Loser Panorama-Klettersteig Sophie C
 • Donnerkogel Intersport-Gosau-Steig C/D

V po zakončení farratové části, si budete moci vyzkoušet kurz jízdy na paddleboardu. Budete moci poznat okolní krásy z jiné a dokonalé perspektivy.

3.den: Ranní joga u jezera. Po snídani se zabalíme a vyrazíme na jednu z nejkrásnějších ferrat:

 • Drachenwand Klettersteig C

Poté program zakončíme a vyrazíme k domovu. Cca kolem 18:00 dorazíme do Prahy.

 

Co si vzít s sebou

 • pohodlné sportovní obleční, do teplejšího i chladnějšího počasí (nepromokavá bunda, kalhoty, zateplovací vrstvy)
 • vhodnou ferrtavou obuv (trekové boty, pevnější trailové boty)
 • věci a obuv do vody (ručník, plavky, případné likrové triko nebo pokud máte neopren, klidně i ten)
 • Batoh o objemu cca 30 litrů, tak aby se tam vešli potřebné věci na tůry.
 • Čelovku, powerbanku na mob.

 

Doprava:

Vlastní

Dopravu si mužete volit vlastní, například pokud si pobyt bude chtít prodloužit nebo pokračovat po vlastní ose, nebo klidně i pokud preferujete cestování v pohodlí vlastního vozu.

Námi organizovaná

Zajištujeme dopravu dvěma minibusy (každý pro 8 lidí). Cena dopravy je 600,-Kč/tam i zpět. Účastníky nabíráme na ose Jablonec n. Jizerou 8:00, Ml. Boleslav 8:30, Praha 9:00, České Budějovice 11:00. Přesné místo srazu a všemi dalšími podrobnostmi naleznete v informačním mailu, který zasílám 14dní před zahájením akce.

Doprava v místě pobytu.

V místě konání pobytu zajištujeme dopravu k ferratám pro všechny učastníky.

Ubytování

Nejčastějí v kempu u jezera Wolfgangsee, který nám zajišťuje svojí polohou a vybaveností vše potřebné pro pohodlné prožití víkendu. Nejčastění spíme ve stanech z kterých si vytvoříme vlastní ohraničené místo. V případě, že nemáte stan, rádi vám ho zapůjčíme společně s nafukovacími matracemi (cena půjčení je 300Kč pobyt).

Stravování

Je ve vlastní režiji, součástí kempu je obchůdek s potřebnou vybaveností. Snídaně tedy tvoří nějaké čerstvé pečivo apod. Večeře řešíme většinou společně na plynovém grilu na krerý si každý něco donese.

Náročnost pobytu

Náročnost pobytu je lehká až středně těžká. Ferraty vybíráme vždy s ohledem na skupinu a její možnosti většinou v obtíčnosti B/C.  V případě větší skupiny je i více instruktorů a více možností zvolených variant.

Co budeme dělat v nepříznivém počasí

Podle situace za nepříznivého počasí se budeme snazit pobyt upravit tak, aby to sléle byl skvělý víkend plný zážitků.

 • menší trek po okolí
 • návštěva lezecké stěne v Salzburku s kurzem lezení na umělé stěně
 • pokročilejší techniky paddleboardigu nebo sjetí v neoprenech kratší úsek řeky
 • výlet do Salzburku
 • ukázka a možnost vyzkoušení si platchtění s wing křídlem na jezeře.

 

Všeobecné podmínky sportovní agentury Nordic Active (Bc. Milan Jahoda)

Úvodní ustanovení

 • Všeobecné podmínky Bc. Milan Jahoda - Nordic Active (dále jen "NA") jsou platné pro všechny pobyty a služby spojené s pobyty.
 • Společnost Bc. Milan Jahoda - Nordic Active se sídlem na adrese Kořenov 36, Kořenov 46849, IČ 763329666

Účastníci právního vztahu

 • Bc. Milan Jahoda - Nordic Active
 • Zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen "zákazník")

Vznik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a NA vzniká od doby kdy si zákazník závazně objedná pobyt přes webový portál www.nordicactive.cz a NA přijetí objednávky potvrdí (e-mailem)
 • NA se od této chvíle zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
 • Rezervace pobytu může být provedena
 1. telefonicky na tel 608 180 285 nebo 608 861 202
 2. přes webový portál www.nordicactive.cz

Předmět smluvního vztahu

 • Předmětem smluvního vztahu mezi zákazníkem a NA může být
 1. Sportovní organizovaný pobyt na území ČR - lektorské vedení, organice pobytu
 2. Jednotlivé služby cestovního ruchu - ubytovací, stravovací, dopravní či jiné služby které NA zajišťuje

Cenové a platební podmínky

 • Nordic Active má právo na zaplacení ceny pobytu či jednotlivých služeb před jejich poskytnutím.
 • Cena jednotlivých pobytů je uvedena na www.nordicactive.cz včetně ceny doplňkových služeb jako např. polopenze apod.
 • Součástí ceny pobytu není rekreační poplatek (který je účtován až na místě dle dané lokality) cena rekreačního nebo však nikdy vyšší než 16 Kč /os./noc.
 • Součástí ceny pobytu (pokud není uvedeno jinak) je vždy půjčení všech potřebných cvičebních pomůcek a zajištění dopravy na sportoviště (pokud to bude třeba)
 • Zákazník se zavazuje uhradit objednaný pobyt do 10 dnů od objednání, pokud tak nebude učiněno bude místo přístupné pro další zájemce.

Práva a povinnosti zákazníka

1. Práva zákazníka

 • Zákazník má právo na řádné poskytnutí objednaných a zaplacených služeb.
 • Vyžadovat od NA informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy, a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb.
 • Být seznáme se změnami ve sjednaných službách.
 • Právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy (dle odstavce "odstoupení od smlouvy").
 • Právo na ochranu osobních údajů, které jsou obsahem objednávky, případně dalších dokumentů např. kniha hostů v ubytovacím zařízení.
 • Právo na telefonické či písemné dotazování (info@nordicactive.cz) na pro něj podstatné informace, které nejsou vedeny v obsahu pobytu na www.nordicactive.cz.
 • Právo na reklamaci vad, služeb a právo vyřízení reklamace.

 

2. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnou NA součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, a to především pravdivě a úplně uvést požadované údaje v objednávce.
 • Předložit NA souhlas zákonného zástupce nezletilého v případě, že nezletilý zákazník starší 15 let a mladší 18 čerpá službu bez jeho doprovodu.
 • Zaplatit řádně cenu pobytu (viz. Cenové a platební pod.)
 • Bez zbytečného odkladu sdělit NA své stanovisko k případným změnám týkajících se podmínek a obsahu sjednaných služeb.
 • Dostavit se včas na místo zahájení, pokud zákazník již předem ví včasný nástup není možný musí písemně nebo telefonicky sdělit NA čas pozdějšího příjezdu.
 • Řídit se pokyny instruktorů NA
 • Zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky pobytu, tedy počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků dodavatelů služeb nebo NA.
 • Uhradit škodu způsobenou sportovní agentuře NA, ostatním zákazníkům, příp. třetím subjektům.
 • V případě odstoupení od smlouvy toto písemně NA oznámit.
 • Zaplatit odstupné dle odst. storno podmínky
 • Pokud je třeba, konzultovat účast na sportovním pobytu se svými ošetřujícím lékařem.
 • Sdělit NA všechny důležité kontraindikace a zdravotní omezením před zahájením pobytu či při jeho zahájení. (např. vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, problémy s plotýnkami apod.).
 • Při odstoupení od smlouvy poslat NA email kde uvede bankovní spojení pro odeslání vratné částky.

 

Práva a povinnosti Nordic Active

 1. 1. Práva agentury NA
 • právo na zaplacení pobytu
 • právo jednostranně změnit v odůvodněných případech obsah a rozsah sjednaných služeb
 • právo provádět v průběhu pobytu změny v programu, není-li možné z vážných důvodů poskytnout sjednaný rozsah služeb a dodržet sjednaný program.
 • Zákazníkovi předčasně ukončit pobyt bez nároků na vrácení pěněz a to z důvodů hrubého porušení provozního řádu ubytovacího zařízení, nebo v zájmu bezpečí ostatních účastníků a třetích osob.

 1. 2. Povinnosti agentury NA
 • informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou NA známy.
 • poskytnout zákazníkovi sjednané a zaplacené služby
 • v případě změny sjednaných služeb zabezpečit náhradní program a služby nahradit v rozsahu a kvalitě shodné nebo blížící se původně sjednaným podmínkám.
 • v případě zrušení pobytu z důvodu zásahu třetí moci (přírodní katastrofy, vládní omezení apod.) vypsat náhradní termín. Tento termín bude víkendový a účastníci o jeho vypsání budou obeznámeni minimálně 30 dnů před jeho zahájením. Tento náhradní termín je pro účastníky závazný a nevstahují se na nej storno podmínky! (Při neúčasti zákazníka částak propadá ve prospěch NA)
 • Pokud není uvedeno jinak zajistit půjčení potřebného cvičebního vybavení.
 • Zaslat do 30 dnů na bankovní účet zákazníka, který můsí být uvedený v odstupném e-mailu, zbylou částku po odečtení storna.

Odstoupení od smlouvy

 1. 1. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
 • Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o pobytu kdykoli před zahájením pobytu. Smluvní vztah zaniká ke dni doručení elektronického oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mail info@nordicactive.cz. Při hromadné objednáce, musí zaslat e-mail od odstoupení od smlouvy káždy z uvedených zákazníků, kteří chtějí pobyt stornovat.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy vzniká NA nárok na zaplacení odstupného, není-li důvodem dostoupení porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené NA nebo zákonem.
 1. 2. Odstoupení od smlouvy ze strany NA
 • Dojde-li k porušení povinností zákazníka stanovených smlouvou a těmito podmínkami, především nezaplacením pobytu.
 • Oznámení o odstoupení od smlouvy odešle NA na e-mail uvedený v objednávce.
 1. 3. Zrušení pobytu kvůli covid-19 - (GARANCE USKUTČNĚNÉHO POBYTU) Pokud dojde k nucenému zrušení pobytu v návaznosti na covid omezující nařízení vlády, vystavuje NA voucher s dvouletou platností na využití jakéhokoli dalšího pobytu v danné částce, kterou má za zrušený pobyt zaplaceno (o svůj objednaný pobyt nikdo nepřijde) Protože NA neruší pobyt z vlastní vůle, peníze za zrušené pobyty přímo nevrací.

Storno podmínky - Odstupné

 • Odstoupí-li NA od smlouvy uzavřené se zákazníkem z důvodů porušení povinností zákazníkem, má NA nárok na účtování storno poplatku.
 • Odstoupí-li zákazní do smlouvy, aniž by došlo k porušení povinností na straně NA stanovených ve smlouvě či vyplývajících ze zákona, je zákazník povinen zaplatit odstupné (storno poplatek) ve výši a lhůtě uvedené níže.

STORNO PODMÍNKY

 • více než 50 dní před zahájením          0% storno
 • 40 - 30 dní před zahájením               30% storno
 • 30 - 14 dní před zahájením               70% storno
 • 14 - 0 dny před zahájením                100% storno  nebo 70% storno + náhradní termín

V případě, že nebudete moci, je možné za sebe poslat náhradníka

 

 • Při variantě s náhradním termínem je zbylá část odečtena od ceny nového termínu,  zbylou částku k doplacení nového termínu sdělí NA prostřednictví emailu zákazníka.
 • Platba musí proběhnout do 7 dnů od doručení emailu, jinak NA přistupuje k celé situaci jako běžnému stornu (storno zaúčtuje v plném rozsahu dle podmínek a zbylou část odešle na účet zákazníka)

Odpovědnost sportovní agentury

 • NA neodpovídá za škodu, která byla zákazníkovi způsobena třetí osobou, nebo která není spojena s poskytnutím pobytu.
 • NA nenese zodpovědnost za zranění vzniklé vlastním přičiněním, neopatrností, přeceňováním svých schopností a nerespektováním doporučení instruktorů. Dále také porušením organizačního a ubytovacího řádů.

Zvláštní ustanovení

 • Odesláním částky za objednaný pobyt zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby NA zpracovávala jeho osobní údaje, které ji poskytnul a to v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v rezervačním systému webu Nordic Active opatřeném heslem, k němuž mají přístup pouze zaměstnanci NA.
 • Odesláním částky na účet vyslovuje zákazník souhlas s tím, že může NA používat fotografie, na kterých může být zákazník při pobytu vyobrazen, a to v souvislosti s fotografováním pro účely prezentace pobytů v tištěné i elektronické podobě.  V případě se si zákazník toto vysloveně nepřeje, musí o tom instruktory NA informovat ihned při zahájení pobytu.

Závěrečná ustanovení

 • Smluvní vztah mezi NA a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
 • Tyto podmínky vstupují v platnost účinnost dne 1.1.2016
 • Zákazník vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a svůj souhlas s nimi stvrzuje odesláním příslušné částky za pobyt na bankovní účet NA.