SpartanCAMP - srpen (OBSAZENO)

Tréninkový víkend pro milovníky překážkových běhů a funkčního tréninku. Vzali jsme to nejlepší z challenge akcí a vytvořili jsme nabitou sportovní akci, na kterou dlouho nezapomenete. Spartan, Armyrun, Redbull400 a originální tréninky v horské přírodě v jednom. SNAD JEŠTĚ NEVÁHÁTE...

MRKNI NA VIDEO SPARTANCAMP

Cena: 3 190 Kč

 • Termín: 2. - 4. srpen 2019

Cena zahrnuje:

 • Ubytování v penzionu
 • 1x Fitcross trénink
 • 2x výběh
 • MamutRUN 400 (Redbull 400)
 • 2x Jizering
 • 2x SpartanDRILL (překážky)
 • 1x TRX trénink
 • 1x CORE trénink
 • 1x Powerjoga
 • 1x Vstup do termálních lázní CIEPLICE
 • 1 hod. plavecký trénink

DOKAŽ SI, ŽE NA TO MÁŠ.

Vyražte si do Krkonoš užít víkend plný pohybu a originálních tréninků, které jen tak nezažijete. Vítáni jsou všichni milovníci pohybu, všichni ti, kteří rádi přijímají výzvy a posouvají své hranice. Všichni, kteří chtějí otestovat svůj trénink.

Užijete si skvělý sportovní víkend na horách a zároveň získáte mnoho cenných informací a inspirace, jak obohacovat a zpestřovat vaše trénování.

Intenzitu při cvičení si můžete kdykoli upravovat dle vašich možností, naši lektoři vám také rádi pomohou vybrat lehčí nebo těžší variantu daného cvičení tak, abyste vše bezpečně zvládli. Trenéři také dohlédnou na dodržování správné techniky při cvičení tak, aby bylo co možná nejefektivnější.

Program víkendu

 

Sporty a tréninky

 

 • Výběhy - okruhy dlouhé 5-7 km v krásné horské přírodě vás naplní energií.
 • Fit CROSS trénink - funkční trénink na posílení celého těla formou kruhového tréninku.
 • MamutRUN 400 - noční výběh "Mamutího můstku" v Harrachově. Těšit se můžete na nejhorších 400 m v životě ;) :D
 • JIZERING - projít hřištěm, které nám postavila sama příroda je opravdovým zážitkem. Ranní skákání po obřích kamenech v korytě řeky je víc než nejlepší rozcvička.
 • SpartanDRILL - trénink na překážkách typických pro Spartanrace nebo Armyrun. Trenéři vám pomohou i se správnou technikou, aby váš pohyb byl co možná nejefektivnější.
 • TRX - posilovací lekce na závěsném posilovacím systému.
 • Core - lekce na zaměření posílení HSS - hlubokého stabilizačního systému
 • Powerjoga - protahovací a zároveň lehce posilovací lekce
 • Plavecký trénink - intervalový plavecký trénink zaměřený na správnou techniku volného stylu.

Wellnes a Relax

Nebudeme jenom makat, budeme i zaslouženě odpočívat. Součástí pobytu je i 2h. vstup do termálních lázní v Cieplicích v Polsku (vyhlášeném lázeňském městečku).

Přímo na penzionu je připravena i finská sauna, která urychlí vaši svalovou regeneraci.

 

Ubytování

Víkend se koná v Penzionu Jahoda, který se nachází v turisticky atraktivní lokalitě na pomezí Jizerských hor a Krkonoš (cca 3 km od Harrachova). Ubytovaní budete na pokojích tak, jak se nahlásíte (penzion disponuje 2, 3, 4, 5, a 6 lůžkovými pokoji). I když se z nás na víkend stane jedna velká parta, respektujeme vaše soukromí. Součástí penzionu je stylová hospůdka, sauna, kryté venkovní posezení a zahrada.

Co si vzít s sebou:

 • oblečení na cvičení do tělocvičny,
 • oblečení na ven (větrovka, nepromokavá bunda, softshell apod.),
 • venkovní obuv - tenisky nebo běžecké boty na nordic walking (ne kotníkové boty),
 • obuv do tělocvičny,
 • ručník na cvičení,
 • plavky,
 • láhev na pití, batůžek nebo sportovní ledvinku na láhev,
 • přezůvky,
 • čelovka,
 • a další věci dle vaší potřeby.

- Veškeré potřebné cvičební pomůcky budou k dispozici zdarma na místě.

- Každé lůžko je vybaveno povlečením a jedním ručníkem (pokud jste zvyklí používat osušku, raději si ji vezměte).

Všeobecné podmínky sportovní agentury Nordic Active (Bc. Milan Jahoda)

Úvodní ustanovení

 • Všeobecné podmínky Bc. Milan Jahoda - Nordic Active (dále jen "NA") jsou platné pro všechny pobyty a služby spojené s pobyty.
 • Společnost Bc. Milan Jahoda - Nordic Active se sídlem na adrese Kořenov 36, Kořenov 46849, IČ 763329666

Účastníci právního vztahu

 • Bc. Milan Jahoda - Nordic Active
 • Zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen "zákazník")

Vznik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a NA vzniká od doby kdy si zákazník závazně objedná pobyt přes webový portál www.nordicactive.cz a NA přijetí objednávky potvrdí (e-mailem)
 • NA se od této chvíle zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
 • Rezervace pobytu může být provedena
 1. telefonicky na tel 608 180 285 nebo 608 861 202
 2. přes webový portál www.nordicactive.cz

Předmět smluvního vztahu

 • Předmětem smluvního vztahu mezi zákazníkem a NA může být
 1. Sportovní organizovaný pobyt na území ČR - lektorské vedení, organice pobytu
 2. Jednotlivé služby cestovního ruchu - ubytovací, stravovací, dopravní či jiné služby které NA zajišťuje

Cenové a platební podmínky

 • Nordic Active má právo na zaplacení ceny pobytu či jednotlivých služeb před jejich poskytnutím.
 • Cena jednotlivých pobytů je uvedena na www.nordicactive.cz včetně ceny doplňkových služeb jako např. polopenze apod.
 • Součástí ceny pobytu není rekreační poplatek (který je účtován až na místě dle dané lokality) cena rekreačního nebo však nikdy vyšší než 16 Kč /os./noc.
 • Součástí ceny pobytu (pokud není uvedeno jinak) je vždy půjčení všech potřebných cvičebních pomůcek a zajištění dopravy na sportoviště (pokud to bude třeba)
 • Zákazník se zavazuje uhradit objednaný pobyt do 10 dnů od objednání, pokud tak nebude učiněno bude místo přístupné pro další zájemce.

Práva a povinnosti zákazníka

1. Práva zákazníka

 • Zákazník má právo na řádné poskytnutí objednaných a zaplacených služeb.
 • Vyžadovat od NA informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy, a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb.
 • Být seznáme se změnami ve sjednaných službách.
 • Právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy (dle odstavce "odstoupení od smlouvy").
 • Právo na ochranu osobních údajů, které jsou obsahem objednávky, případně dalších dokumentů např. kniha hostů v ubytovacím zařízení.
 • Právo na telefonické či písemné dotazování (info@nordicactive.cz) na pro něj podstatné informace, které nejsou vedeny v obsahu pobytu na www.nordicactive.cz.
 • Právo na reklamaci vad, služeb a právo vyřízení reklamace.

 

2. Povinnosti zákazníka

 • Poskytnou NA součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, a to především pravdivě a úplně uvést požadované údaje v objednávce.
 • Předložit NA souhlas zákonného zástupce nezletilého v případě, že nezletilý zákazník starší 15 let a mladší 18 čerpá službu bez jeho doprovodu.
 • Zaplatit řádně cenu pobytu (viz. Cenové a platební pod.)
 • Bez zbytečného odkladu sdělit NA své stanovisko k případným změnám týkajících se podmínek a obsahu sjednaných služeb.
 • Dostavit se včas na místo zahájení, pokud zákazník již předem ví včasný nástup není možný musí písemně nebo telefonicky sdělit NA čas pozdějšího příjezdu.
 • Řídit se pokyny instruktorů NA
 • Zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky pobytu, tedy počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků dodavatelů služeb nebo NA.
 • Uhradit škodu způsobenou sportovní agentuře NA, ostatním zákazníkům, příp. třetím subjektům.
 • V případě odstoupení od smlouvy toto písemně NA oznámit.
 • Zaplatit odstupné dle odst. storno podmínky
 • Pokud je třeba, konzultovat účast na sportovním pobytu se svými ošetřujícím lékařem.
 • Sdělit NA všechny důležité kontraindikace a zdravotní omezením před zahájením pobytu či při jeho zahájení. (např. vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, problémy s plotýnkami apod.).
 • Při odstoupení od smlouvy poslat NA email kde uvede bankovní spojení pro odeslání vratné částky.

 

Práva a povinnosti Nordic Active

 1. 1. Práva agentury NA
 • právo na zaplacení pobytu
 • právo jednostranně změnit v odůvodněných případech obsah a rozsah sjednaných služeb
 • právo provádět v průběhu pobytu změny v programu, není-li možné z vážných důvodů poskytnout sjednaný rozsah služeb a dodržet sjednaný program.
 • Zákazníkovi předčasně ukončit pobyt bez nároků na vrácení pěněz a to z důvodů hrubého porušení provozního řádu ubytovacího zařízení, nebo v zájmu bezpečí ostatních účastníků a třetích osob.

 1. 2. Povinnosti agentury NA
 • informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, ktero jsou pro zákazníka důležité, a které jsou NA známy.
 • poskytnou zákazníkovi sjednané a zaplacené služby
 • v případě změny sjednaných služeb zabezpečit náhradní program a služby nahradit v rozsahu a kvalitě shodné nebo blížící se původně sjednaným podmínkám.
 • Pokud není uvedeno jinak zajistit půjčení potřebného cvičebního vybavení.
 • Do 14 dnů po odstoupení od smlouvy ze strany zákazníky odeslat příslušnou částku na bankovní účet zákazníka.

Odstoupení od smlouvy

 1. 1. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
 • Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o pobytu kdykoli před zahájením pobytu. Smluvní vztah zaniká ke dni doručení elektronického oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mail info@nordicactive.cz.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy vzniká NA nárok na zaplacení odstupného, není-li důvodem dostoupení porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené NA nebo zákonem.
 1. 2. Odstoupení od smlouvy ze strany NA
 • Dojde-li k porušení povinností zákazníka stanovených smlouvou a těmito podmínkami, především nezaplacením pobytu.
 • Oznámení o odstoupení od smlouvy odešle NA na e-mail uvedený v objednávce.

Storno podmínky - Odstupné

 • Odstoupí-li NA od smlouvy uzavřené se zákazníkem z důvodů porušení povinností zákazníkem, má NA nárok na účtování storno poplatku.
 • Odstoupí-li zákazní do smlouvy, aniž by došlo k porušení povinností na straně NA stanovených ve smlouvě či vyplývajících ze zákona, je zákazník povinen zaplatit odstupné (storno poplatek) ve výši a lhůtě uvedené níže

STORNO PODMÍNKY

 • více než 30 dní před zahájením         0% storno
 • 29 - 21 dní před zahájením               30% storno  nebo 10% storno + náhradní termín
 • 20 - 10 dní před zahájením               50% storno  nebo 30% storno + náhradní termín
 • 9 - 5 dny před zahájením                  80% storno  nebo 40% storno + náhradní termín
 • 4 a méně dní před zahájením            100% storno

 

 • Při variantě s náhradním termínem je zbylá část odečtena od ceny nového termínu,  zbylou částku k doplacení nového termínu sdělí NA prostřednictví emailu zákazníka.
 • Platba musí proběhnout do 7 dnů od doručení emailu, jinak NA přistupuje k celé situaci jako běžnému stornu (storno zaúčtuje v plném rozsahu dle podmínek a zbylou část odešle na účet zákazníka)

Odpovědnost sportovní agentury

 • NA neodpovídá za škodu, která byla zákazníkovi způsobena třetí osobou, nebo která není spojena s poskytnutím pobytu.
 • NA nenese zodpovědnost za zranění vzniklé vlastním přičiněním, neopatrností, přeceňováním svých schopností a nerespektováním doporučení instruktorů. Dále také porušením organizačního a ubytovacího řádů.

Zvláštní ustanovení

 • Odesláním částky za objednaný pobyt zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby NA zpracovávala jeho osobní údaje, které ji poskytnul a to v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v rezervačním systému webu Nordic Active opatřeném heslem, k němuž mají přístup pouze zaměstnanci NA.
 • Odesláním částky na účet vyslovuje zákazník souhlas s tím, že může NA používat fotografie, na kterých může být zákazník při pobytu vyobrazen, a to v souvislosti s fotografováním pro účely prezentace pobytů v tištěné i elektronické podobě.  V případě se si zákazník toto vysloveně nepřeje, musí o tom instruktory NA informovat ihned při zahájení pobytu.

Závěrečná ustanovení

 • Smluvní vztah mezi NA a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
 • Tyto podmínky vstupují v platnost účinnost dne 1.1.2016
 • Zákazník vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a svůj souhlas s nimi stvrzuje odesláním příslušné částky za pobyt na bankovní účet NA.